اشکذر

آدرس دانشگاه آزاد اشکذر

کیلومتر 5 جاده یزد

شهر  : تهران

منطقه : 7

کدپستی: 8941613695

صندوق پستی: 138-89415

دورنگار ( فاکس ) : 3625952

شماره تلفن : 3625951 0352

آدرس وبسایت : www.iauashkezar.ac.ir

آدرس ایمیل : info@iauashkezar.ac.ir

بروزرسانی : 9 نوامبر 2012