آستارا

دانشگاه آزاد آستارا

آستارا

منطقه : 3

جاده کمربندی آستارا

رشت

روبروی پل هوایی

کدپستی: 83159-43919

شماره تلفن : 5252300 0182  و 5252220 0182

آدرس ایمیل : info@iau-astara.ac.ir

آدرس وبسایت : www.iau.astara.ac.ir

بروزرسانی : 24 اکتبر 2012