آبادان

 

منطقه : 6

بلوار آیت¬اله طالقانی

کد پستی :3653163178

صندوق پستی :666

دورنگار دانشگاه آزاد آبادان : 4460111

شماره تلفن دانشگاه آزاد آبادان : 4460113 -0631 —- 4460114 -0631—– 4460115-0631

 

آدرس وبسایت دانشگاه آزاد آبادان : www.iauabadan.ac.ir

آدرس ایمیل ( رایانامه ) دانشگاه آزاد آبادان : info@iauabadan.ir

بروزرسانی : 19 سپتامبر 2012