اردستان

دانشگاه آزاد اردستان

استان اصفهان

اردستان

منطقه : 4

میدان انقلاب

بلوار دانشجو

خیابان : دانشگاه

صندوق پستی: 117/83815

دورنگار ( فاکس ) : 5242047

تلفن: 8-5242046 0362

آدرس وبسایت : www.iauard.ac.ir

صندوق پستی ( ایمیل ) : info@iauard.ac.ir

بروزرسانی : 12 اکتبر 2012