آذرشهر

دانشگاه آزاد آذرشهر

استان آذربایجان شرقی

شهرستان آذرشهر

منطقه : 13

خیابان : امام خمینی (ره)

جنب بیمارستان شهید مدنی

کدپستی: 53119-53719

شماره صندوق پستی : صندوق پستی: 153-53717

فکس ( ذورنگار ) : 4223525

تلفن: 3-4237370 0412

آدرس وبسایت : www.iauazar.ac.ir

ایمیل : iau_azarshahr@yahoo.com

 

 

 

بروزرسانی : 8 اکتبر 2012