ایلام

آدرس دانشگاه آزاد اسلامی ایلام

منطقه : 11

آدرس دانشگاه : انتهای بلوار دانشجو

صندوق پستی دانشگاه ایلام : صندوق پستی: 447

دورنگاره : دورنگار: 2227531

شماره تلفن دانشگاه ایلام : 8-2227526 (0841)

ایمیل دانشگاه ایلام : ilam-iau@yahoo.com

آدرس وبسایت دانشگاه ایلام : www.ilam-iau.ac.ir

بروزرسانی : 20 سپتامبر 2013