اهرم

آدرس دانشگاه آزاد اهرم

بوشهر

تنگستان

اهرم

منطقه : 16

خیابان : ساحلی

کدپستی: 33665-75516

دورنگار ( فکس ): 5225039

شماره تلفن دانشگاه : 2008-5226008 (0772)

آدرس وبسایت دانشگاه :  www.iauahram.ac.ir

 

 

بروزرسانی : 19 ژانویه 2013