انار

آدرس دانشگاه آزاد انار

استان : کرمان

شهرستان انار

منطقه : 7

بلوار خلیج فارس

کدپستی: 7741943615

شماره تلفن: 5-3220033 0392

آدرس وبسایت دانشگاه : www.anariau.ac.ir

آدرس ایمیل دانشگاه : Vahed-anar@yahoo.com

بروزرسانی : 15 ژانویه 2013